हाम्रो वेबसाइटमा स्वागत छ!

कारखाना भ्रमण

हाम्रो कारखाना 20000 वर्ग मिटर कभर। पूर्ण रूपमा working वटा कार्य लाइनहरू छन्, हामीसँग लेथिन मेशिन, ग्राइन्डिंग मेशिन र सीएनसी मशीनिंग सेन्टर छ हाम्रो प्रिन्टि printingमा सहि अंशहरू स्थापना गर्न।
मेशिनहरु।

cj1

कार्यशाला कार्यक्रम

cj1

कार्यशाला कार्यक्रम

cj1

कार्यशाला कार्यक्रम

cj1

कार्यशाला कार्यक्रम

cj1

कार्यशाला कार्यक्रम

cj1

कार्यशाला कार्यक्रम

cj1

कार्यशाला कार्यक्रम